VN EN

Best Meal to Eat on X-mas

Bộ sưu tập Natures Chef của Jack Lee, "My True Colors" sử dụng thực phẩm và màu sắc để mô tả những suy nghĩ và cảm xúc của Chef Lee trong giai đoạn khó khăn nhất của anh ấy - một cuộc phẫu thuật hàm đau làm cho anh ta bị mất vị giác của mình, sau đó mất một năm rưỡi để phục hồi. Bộ sưu tập này một cách trực quan phác họa hành trình của ông qua cuộc phẫu thuật lớn này.

Bộ sưu tập khác

My True Colors

My True Colors

Beyond The Seven Seas

Beyond The Seven Seas

Sake Collection

Sake Collection

Chinoise Tapas by Chef Jack Lee

Chinoise Tapas by Chef Jack Lee